صندوق زیست فناوری

اخبار مرتبط

1399/06/05 در ساعت 17:49:00

تاسیس صندوق سرمایه گذاری خصوصی اعتبار سرمایه نو آفرین

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اعتبار سرمایه نوآفرین» با سرمایه 500 میلیارد تاسیس گردید.

ادامه مطلب
تاسیس صندوق سرمایه گذاری خصوصی اعتبار سرمایه نو آفرین
0%