تفاهم‌نامه‌ها

این تگ برای جستجوی تفاهم نامه های همکاری و قراردادهای بسته شده توسط صندوق ایجاد شده است.

اخبار مرتبط

1400/11/09 در ساعت 11:21:11

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری

این تفاهم‌نامه همکاری به منظور توسعه خدمات صندوق زیست‌فناوری با صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان یزد منعقد گردید.

ادامه مطلب
انعقاد تفاهم‌نامه همکاری
0%